ข่าว PR : การไปร่วมเป็นแขกรับเชิญงาน e-marketing

การเสนวนาเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์

โดยกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเทคนิค

การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จค่ะ

 

 

กำหนดการสัมมนา “e-Marketing สูตรความสำเร็จตลาดออนไลน์”
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น. - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
09.15 น. - 10.00 น. บรรยาย หัวข้อ “Online Marketing 2013 practices & Trends”
โดย อาจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
10.00 น. - 10.30 น.  แนะนำการอบรมหลักสูตร DBD e-Marketing  เทคนิคตลาดออนไลน์
      - ความสำคัญของหลักสูตร
      - เนื้อหาสาระของการอบรม และ วิทยากร 
      - กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
      - วิธีสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)/ส่งใบสมัคร
โดย คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต     จำกัด
10.30 น. - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 น. - 12.00 น.

เสวนา หัวข้อ “Online Marketing สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ  โดย

  • คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ผู้จัดการฝ่าย e-Commerce
    บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน),ผู้ให้บริการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น  อีเลฟเว่น (7-Eleven) และwww.ShopAt7.com
  • คุณรรินรัตน์ เซี่ยมเอคู ผู้ประกอบการร้าน “sister2idea”
ผู้ดำเนินรายการ : คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
12.00 น. จบงาน

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 199,698