การยกเลิกหรือการคืนสินค้า

นโบายการคืนและการเคลมสินค้า
1. กรณีสินค้าค้าส่งสลับผิดรุ่น สามารถส่งคืนทางร้านและแจ้งรับสินค้าใหม่ได้ 
โดยทางร้านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน **โดยสินค้าที่ส่งผิดต้องไม่มีการแกะใช้หรือชำรุดเสียหาย

2. กรณีสินค้าชำรุดจากการขนส่งสามารถแจ้งทางร้านได้เพื่อเคลมสินค้า
โดยถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดแบบรวมทุกชิ้น และแยกถ่ายจุดชำรุด 
เพื่อทางร้านส่งสินค้าใหม่ไปให้

3. กรณีสินค้าไม่ถูกใจ ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี เนื่องจากก่อนส่ั่งซื้อทางร้านจะส่งภาพสินค้า
หรือถ่ายวิดีโอคลิปสินค้าจริงให้ลูกค้าดู หากสั่งซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกในกรณีเปลี่ยนใจไม่ชอบภายหลังไม่ได้

4. การเคลมทุกกรณี **นับจากวันส่งภายใน 5-7 วัน ลูกค้าควรเช็คสินค้าเมื่อได้รับสินค้า

5. กรณีสินค้าไม่ครบสามารถแจ้งได้ **ปกติทางร้านจะแพคพอดี หรือเกินเผื่อไปให้

6. สินค้าใช้ไม่หมด ไม่รับซื้อคืนทุกกรณี **ฝากขายได้

7. ก่อนสั่งซื้อทางร้านจะบอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว หากไม่ครบถ้วนลูกค้าสามารถสอบถามได้

8. ติดต่อ T.096-879-4255 หรือ ID : wedding.sale

Visitors: 199,724