เดือน ม.ค. 56

วันมงคลที่เป็นฤกษ์ดี   เหมาะสำหรับวันแต่งงาน

 เดือนมกราคม ปีพ.ศ.  2556

 

วัน

สุริยคติกาล

จันทรคติกาล

ปฏิทินจีน.

ปีที่ไม่ถูกกัน

ศุกร์

  4    มกราคม     2556

ศุกร์แรม         7   ค่ำ    เดือน  1

  23     ค่ำ     เดือน    11

มะเมีย      กับ   ชวด

พฤหัส

10  มกราคม     2556

พฤหัสแรม   13   ค่ำ    เดือน  1

  29     ค่ำ     เดือน    11

ชวด       กับ     มะเมีย

ศุกร์

11  มกราคม     2556

ศุกร์แรม       14   ค่ำ    เดือน  1

  30     ค่ำ     เดือน    11

ฉลู         กับ    มะแม

ศุกร์

18    มกราคม     2556

ศุกร์ขึ้น           7   ค่ำ    เดือน  2

    7     ค่ำ     เดือน    12+

วอก        กับ    ขาล

พฤหัส

24   มกราคม     2556

พฤหัสขึ้น     13   ค่ำ     เดือน  2

  13     ค่ำ      เดือน   12+

ขาล        กับ    วอก

ศุกร์

25   มกราคม    2556

ศุกร์ขึ้น         14   ค่ำ    เดือน  2

  14     ค่ำ      เดือน   12+

เถาะ        กับ    ระกา

เสาร์

26   มกราคม     2556

เสาร์ขึ้น        15   ค่ำ    เดือน  2

  15     ค่ำ      เดือน   12+

มะโรง     กับ    จอ

พุธ

30   มกราคม     2556

พุธแรม          4   ค่ำ     เดือน 2

  19     ค่ำ      เดือน   12+

วอก         กับ    ขาล

พฤหัส

31   มกราคม     2556

พฤหัสแรม     5   ค่ำ     เดือน  2

  20     ค่ำ      เดือน   12+

ระกา        กับ    เถาะ

Visitors: 193,174