เดือน ก.พ. 56

 

 

 

 

 

 

วันมงคลที่เป็นฤกษ์ดี   เหมาะสำหรับวันแต่งงาน

 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.  2556

 

 

วัน

สุริยคติกาล

จันทรคติกาล

ปฏิทินจีน.

ปีที่ไม่ถูกกัน

ศุกร์

 1   กุมภาพันธ์    2556

ศุกร์แรม         6   ค่ำ     เดือน  2

  21     ค่ำ      เดือน   12+

จอ            กับ   มะโรง

เสาร์

 2   กุมภาพันธ์    2556

เสาร์แรม        7   ค่ำ     เดือน  2

  22     ค่ำ      เดือน   12+

กุน           กับ   มะเส็ง

พุธ

     6   กุมภาพันธ์    2556

พุธแรม        11   ค่ำ     เดือน  2

  26     ค่ำ      เดือน   12+

ระกา        กับ   ระกา

ศุกร์

     8    กุมภาพันธ์   2556

ศุกร์แรม      13   ค่ำ     เดือน  2

  28     ค่ำ      เดือน   12+

มะเส็ง      กับ   กุน

เสาร์

9    กุมภาพันธ์   2556

เสาร์แรม      14  ค่ำ     เดือน  2

  29     ค่ำ      เดือน   12+

มะเมีย      กับ   ชวด

เสาร์

   16    กุมภาพันธ์   2556

เสาร์ขึ้น          6  ค่ำ     เดือน  3

    7     ค่ำ      เดือน    1

ฉลู           กับ   มะแม

อังคาร

   19    กุมภาพันธ์   2556

อังคารขึ้น       9  ค่ำ     เดือน  3

  10     ค่ำ      เดือน    1

มะโรง     กับ    จอ

พุธ

   20   กุมภาพันธ์    2556

พุธขึ้น          10  ค่ำ     เดือน  3

   11    ค่ำ      เดือน    1

มะเส็ง     กับ     กุน 

พฤหัส

   21   กุมภาพันธ์    2556

พฤหัสขึ้น     11 ค่ำ     เดือน  3

   12    ค่ำ      เดือน    1

มะเมีย      กับ    ชวด

เสาร์

   23   กุมภาพันธ์    2556

เสาร์ขึ้น        13 ค่ำ     เดือน  3

   14    ค่ำ      เดือน    1

วอก         กับ    ขาล

พฤหัส

   28   กุมภาพันธ์    2556

พฤหัสแรม     3  ค่ำ    เดือน  3

   19    ค่ำ     เดือน     1

ฉลู           กับ    มะแม

Visitors: 193,173